به تو مدیونم 

                     غرورمو شکستی عین شیشه

به تو مدیونم 

                     که کشتی دلمو واسه همیشه

به تو مدیونم

                     منو دادی به بی بها بهانه

به تو مدیونم

                     واسه بغض عمیق این زمانه

به تو مدیونم

                     شکستی حرمت شبو منو ماه

به تو مدیونم

                     کم آووردیو رفتی اول راه

به تو مدیونم 

                     عزیزم واسه این حال مریضم

                 

                  اگه مثل برج سنگی جلوی چشات میریزم


      به تو مدیونم                                   به تو مدیونم

                              

به تو مدیونمو دینمو ادا میکنم                    

                                              حتما


نشونت میدم چه رنجی              داره هر چی کردی با من


واسه اینکه تو خجالت محبتات 

                                             نمونم