X
تبلیغات
رایتل

 یادم باشد که اگر یک پروانه برای بیرون آمدن از پیله اش ساعتها درد کشیده من برای آرامش امروزم سالها دردو رنج کشیده ام.